Szkolenia

Oferujemy specjalistyczne szkolenia zamknięte (wewnętrzne), otwarte oraz warsztaty dla kadry finansowej, zarządzającej, pracowników działów księgowych i biegłych rewidentów. Mają one na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy i kompetencji dla jego uczestników. Szkolenia wewnętrzne organizujemy już nawet dla kilku osób.


Specjalizujemy się w tematyce z dziedziny finansów, rachunkowości (krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości), badania sprawozdań finansowych oraz zagadnień prawno-podatkowych.


Tematyka naszych szkoleń obejmuje między innymi:

 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej;
 • Ustawa o rachunkowości;
 • Sprawozdawczość finansowa;
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych;
 • Instrumenty finansowe w praktyce;
 • Kontrakty długoterminowe;
 • Podatek odroczony w krajowych i Międzynarodowych standardach;
 • Różnice kursowe zgodnie z przepisami bilansowymi i podatkowymi;
 • Leasing –aspekty bilansowe i podatkowe;
 • Inwentaryzacja – przygotowanie, przeprowadzenie i ujęcie w księgach;
 • Rozliczenia miedzyokresowe kosztów, przychodów i rezerwy
 • Środki trwałe i wartości niematerialne według prawa polskiego i międzynarodowych standardach rachunkowości;
 • Analiza finansowa sprawozdań finansowych;
 • Rachunkowość zarządcza;
 • Badanie sprawozdań finansowych;
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej;
 • Krajowe Standardy Rewizji Finansowej.
Powrót

Zadzwoń teraz

+48 22 673 02 91
© 2014 Biuro rachunkowe AKONTO.
Wszelkie prawa zastrzeżone.