Sporządzanie sprawozdań finansowych (kompilacja)

  • Sprawdzanie zapisów w księgach, analiza sald na koniec okresu obrotowego oraz sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego;
  • Kompilacja sprawozdania finansowego;
  • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego w wersji polskiej i angielskiej;
  • Przekształcenie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości na sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR/MSSF;
  • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych;
  • Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
  • Kontrola sprawozdawczości w jednostce;
  • Obsługa audytorów przy badaniu sprawozdania finansowego.
Powrót

Zadzwoń teraz

+48 22 673 02 91
© 2014 Biuro rachunkowe AKONTO.
Wszelkie prawa zastrzeżone.