Raportowanie

Pomagamy kierownictwu jednostki w sporządzaniu wszelkiego rodzaju raportów niezbędnych przy podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych. Obejmuje ono sporządzanie podstawowych informacji finansowych, takich jak: rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, według ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF, przygotowywanie pakietów konsolidacyjnych i sporządzanie innych raportów finansowych wg indywidualnych potrzeb Klienta.

Powrót

Zadzwoń teraz

+48 22 673 02 91
© 2014 Biuro rachunkowe AKONTO.
Wszelkie prawa zastrzeżone.