Obsługa ZUS

  • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS;
  • Sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
  • Obsługa przekazu elektronicznego związanego z korespondencją z ZUS;
  • Reprezentowanie Klientów przed ZUS;
  • Przygotowywanie informacji o zobowiązaniach wobec ZUS;
  • Wystawianie zaświadczeń Rp7;
  • Sporządzanie zaświadczeń do ZUS dotyczących wypłat zasiłków chorobowych po rozwiązaniu stosunku pracy;
  • Sporządzanie korekt do ZUS;
  • Wyprowadzanie zaległości z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Powrót

Zadzwoń teraz

+48 22 673 02 91
© 2014 Biuro rachunkowe AKONTO.
Wszelkie prawa zastrzeżone.