Obsługa płac

 • Naliczanie wynagrodzeń;
 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u klienta;
 • Obliczanie należnych wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego płatnych przez pracodawcę, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej;
 • Naliczanie wynagrodzeń za nadgodziny, pracę w nocy, urlopy, ekwiwalentów i odpraw wynikających z przepisów prawa;
 • Sporządzenie i rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • Sporządzanie informacji i elektronicznych przelewów kwot wynagrodzeń do wypłaty;
 • Sporządzanie pasków wynagrodzeń;
 • Wyliczenie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników, zleceniobiorców i urzędów (PIT-4R, PIT-8R, PIT-11, PIT – 8B);
 • Obsługa kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.
Powrót

Zadzwoń teraz

+48 22 673 02 91
© 2014 Biuro rachunkowe AKONTO.
Wszelkie prawa zastrzeżone.