Obsługa kadr

Oferujemy Państwu pełną obsługę kadrową zachowując poufność i bezpieczeństwo. Nasze doświadczenie oraz wiedza z zakresu obowiązującego prawa pracy, prawa podatkowego, a także ubezpieczeń społecznych to gwarancja profesjonalnej oraz efektywnej obsługi.


Współpraca z nami może obejmować prowadzenie akt pracowników, rozliczanie czasu pracy, monitorowanie medycznych badań okresowych i szkoleń BHP, przygotowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń, wsparcie przy kontrolach, w tym Państwowej Inspekcji Pracy.

 

  • Prowadzenie teczek osobowych lub utworzenie teczek personalnych, jeśli dokumentacja taka nie była uprzednio prowadzona;
  • Bieżące prowadzenie i aktualizacja dokumentacji kadrowej;
  • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązania stosunku pracy i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy;
  • Monitorowanie konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń bhp itp., w związku z upływającym terminem ich ważności;
  • Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w pracy (urlopów okolicznościowych) i ewidencja ich wykorzystania;
  • Wyliczanie innych świadczeń pracowniczych;
  • Gromadzenie dokumentacji związanej z absencjami pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność);
  • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
  • Przygotowywanie sprawozdań dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych;
  • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
Powrót

Zadzwoń teraz

+48 22 673 02 91
© 2014 Biuro rachunkowe AKONTO.
Wszelkie prawa zastrzeżone.