Inne usługi atestacyjne

Wykonujemy także inne usługi atestacyjne (poświadczające) służące weryfikacji, przeglądom lub wykonaniu uzgodnionych procedur. Służą one wspieraniu Państwa w utrzymaniu bezpieczeństwa działalności gospodarczej. Usługi te wykonujemy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Usług Pokrewnych, Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz krajowymi standardami mającymi odpowiednie zastosowanie.


Usługi te mogą dotyczyć:

 • Prognozowanych informacji finansowych zamieszczanych w prospektach emisyjnych;
 • Założeń oraz danych zamieszczanych w budżetach oraz innych planach finansowych (np. budżety finansowe dla banków dla potrzeb uzyskania finansowania);
 • Badania planów połączeń, podziału i przekształceń na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych(art. 502-503, 516, 520, 536-537, 555-556 Kodeksu Spółek Handlowych);
 • Badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej dotyczące wkładów niepieniężnych, mienia nabytego przed zarejestrowaniem spółki, wyceny wkładów (art. 311-320, 449 Kodeksu Spółek Handlowych);
 • Badanie rachunkowości i działalności spółki (art. 223-226 Kodeksu Spółek Handlowych);
 • Wyceny akcji będących przedmiotem obowiązkowego wykupu (art. 416-418 Kodeksu Spółek Handlowych);
 • Badanie sprawozdań zarządu dotyczących nabycia od założyciela lub akcjonariusza jakiegokolwiek mienia za cenę przewyższającą 10% wpłaconego kapitału zakładowego (art. 393-394 Kodeksu Spółek Handlowych);
 • Badanie wkładów niepieniężnych (art. 449-450 Kodeksu Spółek Handlowych);
 • Badanie wyceny akcji będących przedmiotem obowiązkowego wykupu (art. 416-418 Kodeksu Spółek Handlowych);
 • Stanu faktycznego wybranych danych, w związku z realizacją określonych transakcji gospodarczych;
 • Sporządzania informacji finansowych potrzebnych ze względu na zaistniałą sytuację w jednostce.
Powrót

Zadzwoń teraz

+48 22 673 02 91
© 2014 Biuro rachunkowe AKONTO.
Wszelkie prawa zastrzeżone.