Doradztwo, ekspertyzy i nadzór księgowy

Udzielamy konsultacji dotyczących zagadnień księgowych oraz kadrowo-płacowych w zakresie obejmującym bieżącą działalność lub związanych z planami na przyszłość poprzez:

 • Wydawanie opinii w sprawie ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym określonych zdarzeń gospodarczych;
 • Sporządzanie na zlecenie klienta analiz zarządczych;
 • Sporządzanie na zlecenie klienta wniosków kredytowych;
 • Sprawdzanie prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowych i podatkowych, dokonujemy analizy aktualnego stanu ksiąg oraz przedstawiamy nasze propozycje korekt;
 • Przeprowadzanie weryfikacji ksiąg;
 • Udzielanie konsultacji księgowych;
 • Doradztwo w zakresie wdrażania MSSF.
 

Nadzór księgowy obejmuje kontrolę nad pracownikami działu księgowości u klienta, pomoc w przypadku problemów związanych z rachunkowością oraz odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego. Główną zaletą tego rozwiązania jest ochrona przed negatywnymi skutkami niezgodności z prawem ksiąg rachunkowych. Może to obejmować m.in.:

 • Kontrola zamknięcia każdego miesiąca oraz szczegółowe sprawdzenie sposobu ujęcia w księgach każdego z zatwierdzonych dowodów księgowych i wprowadzonych do ewidencji w danym miesiącu;
 • Analizę sald rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków publicznoprawnych, pracowniczych i pozostałych;
 • Sprawdzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz planu amortyzacji;
 • Uzgadnianie sald kontrahentów;
 • Sprawdzanie rejestrów VAT zakupów i sprzedaży i deklaracji VAT 7;
 • Sprawdzanie kalkulacji zaliczki na podatek od osób prawnych;
 • Comiesięczne sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu jednostki;
 • Przeprowadzanie regularnych miesięcznych przeglądów ksiąg rachunkowych;
 • Sporządzanie listy uwag i wykazu ewentualnych nieprawidłowości w zakresie dekretowania i ewidencji operacji gospodarczych.
Powrót

Zadzwoń teraz

+48 22 673 02 91
© 2014 Biuro rachunkowe AKONTO.
Wszelkie prawa zastrzeżone.