Ceny transferowe

Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem związanym z cenami transferowymi), co pozwala ograniczyć ryzyko związane z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi i zakwestionowania przez ograny podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.


Pomagamy w przygotowaniu, aktualizacji lub analizie przygotowanej przez podatnika obowiązkowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi wymaganej przez przepisy prawa.


W związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącego cen transferowych istotność zmian oznacza zmianę podejścia organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej do analizy cen transferowych. Dlatego też należy jak najszybciej przygotować się do nowych standardów przeprowadzania kontroli cen transferowych oraz nowych oczekiwań organów.


Świadczymy usługi związane z cenami transferowymi dotyczące:

  • Analizy czynników ryzyka podatkowego związanego z transakcjami z podmiotami powiązanymi;
  • Doradztwa w zakresie ustalania odpowiedniej dla danego typu działalności „metody określania cen transakcyjnych";
  • Sprawdzenia rozliczeń w transakcjach z podmiotami powiązanymi dla oszacowania istniejącego ryzyka;
  • Analizy prowadzonej działalności w celu wykrycia głównych czynników ryzyka mających znaczenie dla sporządzania dokumentacji cen transferowych;
  • Przeglądów oraz weryfikacji sporządzonych już dokumentacji cen transferowych oraz dokumentów źródłowych;
  • Systemu dokumentowania cen transferowych;
Powrót

Zadzwoń teraz

+48 22 673 02 91
© 2014 Biuro rachunkowe AKONTO.
Wszelkie prawa zastrzeżone.