Audyt wewnętrzny i oszacowanie ryzyka prowadzonej działalności

Ryzyko oznacza prawdopodobieństwo niepowodzenia, porażki, działania, którego efekt jest niepewny. Możliwie dokładna identyfikacja charakteru i zakresu potencjalnego ryzyka umożliwia wybór i podjęcie we właściwym czasie odpowiednich czynności zapobiegawczych bądź minimalizujących wpływ i skutki ryzykownych działań.


Analiza ryzyka pozwoli na podejmowanie decyzji, służących rozpatrywaniu konsekwencji alternatywnych rozwiązań. Obejmuje ona oszacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w celu minimalizacji ryzyka poprzez ustanawianie mechanizmów kontroli wewnętrznych. Pomagamy ustalić czynniki ryzyka występujące w toku działalności jednostki i zaprojektować odpowiednie kontrole w celu ich minimalizacji.

Powrót

Zadzwoń teraz

+48 22 673 02 91
© 2014 Biuro rachunkowe AKONTO.
Wszelkie prawa zastrzeżone.