O firmie

Właściciel Ewa Sobińska, biegły rewident nr 10025

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH), biegły rewident. Biegła sądowa z zakresu finansów, ekonomii, rachunkowości i podatków. Aplikację odbyła w A&E Consult Sp. z o.o. Była wizytatorem Krajowej Komisji Nadzoru i członkiem Komisji Ewidencji w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Współtłumaczka książek IFAC przewodnikaudytu.pl, współautorka książek dla biegłych rewidentów, prowadzi szkolenia z zakresu usług audytorskich, Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, księgowości, MSR/MSSF. Działa w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, jako zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego; www.kibr.org.pl. Pisze artykuły i wypowiedzi dla wydawnictw.

 

Firma AKONTO Ewa Sobińska rozpoczęła działalność 3 listopada 1997 roku na podstawie wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ministerstwa Finansów. Ewa Sobińska uzyskała świadectwo kwalifikacyjne ministerstwa Finansów nr 4628/97. W dniu 2 września 2003 roku Ewa Sobińska została na podstawie decyzji nr 33/25/3/2003 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wpisana na listę biegłych rewidentów pod nr 10025. Firma AKONTO Ewa Sobińska została w dniu 28 października 2003 r. na podstawie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 62/5/2003 roku wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.


Od 1997 roku zajmujemy się zewnętrzną obsługą finansowo-księgową podmiotów gospodarczych, a od 2003 roku rozszerzyliśmy działalność o badanie sprawozdań finansowych i innych usług wykonywanych przez biegłego rewidenta.


Zasadą działania firmy jest dobór zindywidualizowanych rozwiązań dla klientów. Najwyższą wagę przykładamy do budowania partnerskich relacji, które są podstawą efektywnej i owocnej współpracy w zakresie wykonywanych przez nas usług. Wspieramy naszych klientów w rozwiązywaniu złożonych problemów z zakresu audytu, księgowości oraz wdrażaniu krajowych jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Pomagamy w szkoleniu kadr księgowych. Nasze działania kierują się wysoką jakością usług, profesjonalizmem i doświadczeniem.

 
 • DOŚWIADCZENIE i JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG

  Dzięki wieloletniej praktyce oraz zdobytemu doświadczeniu i posiadanych kwalifikacjach w zakresie audytu, rachunkowości, finansów i prawa podatkowego, nasza firma może zagwarantować Państwu kompleksową obsługę firmy oraz najwyższy poziom świadczonych usług, dających gwarancję satysfakcji, bezpieczeństwa i profesjonalnej obsługi.

  Cenimy rozwój zawodowy, doskonalenie swoich umiejętności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych (obligatoryjnych) i innych tematycznych. Sami w ramach naszej działalności też prowadzimy szkolenia dotyczące różnych zagadnień z dziedziny rachunkowości i audytu.

  Jesteśmy członkiem:
  - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP)
  - Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR).

  Posługujemy się nowoczesnymi i niezawodnymi narzędziami pracy. Korzystamy z najnowszej wersji oprogramowania SYMFONIA rekomendowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, FINKA firmy TIK SOFT, program „PŁATNIK" – służący do elektronicznej obsługi dokumentacyjnej dla ZUS z wykorzystaniem bezpiecznego elektronicznego podpisu.

  Naszym klientom, którzy dopiero rozpoczynają działalność oferujemy znaczące rabaty w trakcie początkowego okresu funkcjonowania firmy.
   
 • BEZPIECZEŃSTWO(Czytaj więcej)
  Posiadamy, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA" S.A. nr 156/1401481/14007/0/2/2846. Ubezpieczenie takie gwarantuje naszym Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.
 • INNOWACYJNOŚĆ(Czytaj więcej)
  Potrzeby i wymagania naszych klientów są stawiane na pierwszym miejscu naszej działalności. Uruchomiliśmy rozwiązanie umożliwiające klientom podgląd „on-line" do swoich ksiąg na bieżąco, co pozwala na szybką komunikację, możliwość podejmowania decyzji na podstawie informacji z ksiąg rachunkowych i tworzenie indywidualnych raportów.
 • KORZYŚCI OUTSOURCINGU(Czytaj więcej)
  Wykorzystanie firmy zewnętrznej do prowadzenia ksiąg rachunkowych i spraw kadrowo – płacowych zmniejsza koszty prowadzenia działalności. Jednostki nie mają problemów związanych z absencją i urlopami pracowników księgowości, zmniejszają koszty poprzez brak odpraw pracowniczych, szkoleń itp., zakupu oprogramowania księgowego, pozbywają się stresu związanego z kontrolami podatkowymi.
Powrót

Zadzwoń teraz

+48 22 673 02 91
© 2014 Biuro rachunkowe AKONTO.
Wszelkie prawa zastrzeżone.