Cennik

Wysokość miesięcznej stawki za świadczone usługi ustalamy indywidualnie, w drodze negocjacji z Klientem, gdyż kierujemy się zasadą, że nie ma dwóch identycznych podmiotów. Dlatego też każdą usługę oraz współpracę rozpoczynamy od spotkania i analizy Państwa potrzeb oraz planów rozwoju, specyfiki działalności i wymagań. Na tej podstawie dobieramy odpowiedni zakres usługi i narzędzia oraz przygotowujemy indywidualną ofertę i kalkulację kosztów usługi.

 

Na cenę usług księgowych ma w szczególności wpływ rodzaj prowadzonej księgowości, ilość dokumentów księgowych, ilości zatrudnionych pracowników oraz dodatkowych oczekiwań klientów związanych z bieżącą obsługą i raportowaniem.

 
Zapraszamy do pobrania, uzupełnienia i odesłania poniższych ankiet, na których podstawie dokonamy wyceny świadczenia usług dla Państwa firmy:

ANKIETA KPiR (pobierz) ANKIETA KR (pobierz)

 
Cennik usług Proponowane poniżej ceny netto mają charakter orientacyjny
Księgi rachunkowe od 500,00 PLN
Przygotowanie sprawozdania finansowego od 500,00 PLN
Księga przychodów i rozchodów + ewidencja VAT  od 250,00 PLN
Księga przychodów i rozchodów bez ewidencji VAT od 150,00 PLN
Ryczałt / karta podatkowa od 100,00 PLN
Kadry (teczki osobowe) i płace oraz obsługa ZUS pracownika od 40,00 PLN / osobę
Pracownik, umowa cywilnoprawna z ZUS od 35,00 PLN /osobę
Umowa cywilnoprawna bez ZUS od 25,00 PLN / osobę
Usługi administracyjne w imieniu klienta (wystawianie not księgowych, not korygujących) 3,00 PLN
Rejestracje i zmiany w urzędach 50,00 PLN
Rozliczenie roczne przedsiębiorcy wliczone w cenę obsługi księgowej
Rozliczenie ZUS przedsiębiorcy wliczone w cenę obsługi księgowej
 

Preferujemy stałe ryczałtowe/miesięczne rozliczenia, jako korzystny układ dla obu stron, dający możliwość zaplanowania stronom rocznego budżetu.

 

Wynagrodzenie dotyczące innych usług kalkulowane jest w oparciu o planowaną czasochłonność wykonania prac i uwzględnia skład zespołu realizującego dane zlecenie. W typowych zleceniach posługujemy się naszym cennikiem określającym wartość zlecenia (dzieła) lub godziny pracy.

 

Przykładowe stawki godzinowe (ceny netto) kształtują się następująco:

  • od 50 PLN księgowy;
  • od 100 PLN specjalista księgowy;
  • od 150 PLN doradztwo podatkowe;
  • od 200 PLN biegły rewident.

Biorąc ponadto pod uwagę, iż nie znamy szczegółów dotyczących Państwa jedmostki możemy dokonać jedynie wstępnego szacunku naszego wynagrodzenia. W tym celu musimy zebrać minimum informacji o Państwa jednostce. Dlatego, do oferty dołączamy formularz – ankietę, którą prosimy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami i odesłać na nasz adres pocztowy lub internetowy lub też przekazać osobie, która się z Państwem kontaktowała.

 

Podkreślamy, iż otrzymaną na podstawie ankiety propozycję ceny za wykonane zlecenia, proszę traktować jako wyjściową i podlegającą dalszym negocjacjom.

 

PROMOCJA!

  • Dla wszystkich firm rozpoczynających działalność;
  • Dla naszych klientów wprowadzających do naszego biura nowego klienta;
  • Dla klientów przechodzących z innego biura rachunkowego.

Informacje powyższe, dotyczące ceny świadczonych usług, służą wyłącznie do oszacowania wartości usług i ich treść nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powrót

Zadzwoń teraz

+48 22 673 02 91
© 2014 Biuro rachunkowe AKONTO.
Wszelkie prawa zastrzeżone.